Πες μου μια ιστορία|P.S: I miss you

Σε βλέπω σπάνια από επιλογή μου.
Αυτό που φτιάχνουν οι κινήσεις και οι τρόποι
μας δεν θέλω να το χάσω,
για αυτό και δεν το συνεχίζω.


Τους πολύτιμους ανθρώπους δεν θες να τους
χάσεις από τη ζωή σου και ας βλέπω ότι
υπάρχουν θετικές κινήσεις.
Σκέφτομαι την κάθε μέρα ότι θα ήταν
δύσκολο να συμβαδίσουν οι ώρες μας,
να ξέρεις όμως ότι το άλλο μου μισό το έχω
δει στα μάτια σου.
Έχω ξεχάσει πως είναι να αγαπάς και
να δίνεις στους άλλους, οπότε είναι δύσκολο
να περπατήσω ακόμα στον δρόμο σου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: